Biebrza zachód słońca

Rejon rozlewisk rzeki Biebrzy.