Istambuł

Podlasie

Nad Biebrzą

Kilka dni majowego weekendu spędzone w znanym jedynie z opowieści rejonie rozlewisk rzeki Biebrzy.