Kornel Arciszewski

Odwiedziny w pracowni Kornela Arciszewskiego – rzeźbiarza, malarza, arteterapeuty… dokumentacja aktualnych … Read more

portret roboczy

Doroczny rejs po mazurskiej krainie wielkich jezior. Dziękuję Załodze!